آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ذبح

 منوی ذبح: در این منو عملیات ذبح از سفارش تا انجام بطور کامل پیگیری و انجام می شود.

زیر منوی  اطلاعات پایه ذبح : در این فرم اطلاعات پایه ذبح از جمله انواع دام (شتر، گاو،گوسفند و مرغ) ، انواع ذبح(ذبح عقیقه و ذبح معمولی) ،حداقل قیمت هر ذبح به صورت جداگانه تعریف می گردد، همچنین در قسمت تنظیمات ذبح مشخص می شود که هزینه ذبح در محل و ذبح فوری  چقدر است.

فیلم آموزش فرم اطلاعات پایه ذبح

 

زیر منوی اشتراک ذبح:  در این قسمت لیست مشترکینی که سفارش ذبح داده اند و پرونده اشتراک های ذبح قابل رویت است، همچنین ایجاد قبوض اشتراک ذبح انجام می گیرد.

فیلم آموزش فرم اشتراک ذبح

 

 زیر منوی سفارشات ذبح  : در این منو سفارشات ذبح، طبق تاریخ، نام نیکوکار و کاربری که سفارش ذبح را در سیستم ثبت کرده است، قابل دسته بندی و فیلتر است .

فیلم آموزش فرم سفارشات ذبح

 

زیر منوی  جزییات قبض : در این فرم با وارد کردن شماره قبض، می توان به ریز اطلاعات قبض دسترسی پیدا کرد، همچنین عملیاتی مانند قطعی کردن، پرداخت، ابطال، بازگشت به در حال وصول  و انتقال قبض به مامور دیگر را انجام داد .

فیلم آموزش فرم جزییات قبض 

 

زیر منوی پرونده مامور تحویل: این فرم بیانگر فعالیت مامور شامل قبوض مامور، حساب ریالی مامور و تمامی وصولی و واریز مامور تا کنون  می باشد. همچنین عملیات گروهی مختلفی مانند پرداخت قبض میسر است. در ضمن ریز گزارش مالی مامور در سالهای گذشته نیز در دسترس و قابل مقایسه است.

فیلم آموزش فرم پرونده مامور تحویل

 

زیر منوی سفارش دهندگان : لیست افرادی که سفارش ذبح داشته اند مشخص می شود، جستجوی یک نیکوکار، مشاهده قبوض و سفارشات ذبح هر نیکوکار قابل گزارش گیری است.

فیلم آموزش فرم سفارش دهندگان

 

زیر منوی عملیات قبوض ذبح : در منوی عملیات، ابتدا به کمک فیلترهای موجود در بالای فرم (تاریخ وصول، ابطال،ثبت، چاپ و نام وصول کننده، کاربر سیستم، سال قبض،نام نیکوکار، وضعیت قبض،نوع و دوره قبض، نحوه گرداخت و ... )گروه خاصی از قبوض که مد نظر ماست را استخراج می کنیم و سپس، بر روی آنها عملیات گروهی  مانند حذف و اضافه ی کلید واژه، گروه و ویژگی، ارسال پیامک گروهی، انتقال داده ها به نرم افزار اکسل را انجام می دهیم 

فیلم آموزش فرم عملیات قبوض ذبح

 

زیرمنوی عملیات سفارشات ذبح  : عملیات سفارشات ذبح، جزء کاملترین گزارشات این برنامه است، به این صورت که سفارشات ذبح را طبق جزئی ترین موارد مانند نوع ذبح،نوع دام، فیلتر بر اساس تاریخ ذبح یا سفارش، وضعیت ذبح،شیوه دریافت هزینه ذبح، نوع مشارکت ذبح فیلتر ، ذبح فوری یا عادی و ... قابل فیلتر می باشد. سپس روی سفارشاتی که فیلتر نموده ایم، عملیات گروهی انجام می دهیم.

فیلم آموزش فرم عملیات سفارشات  ذبح

 

زیر منوی جستجوی سفارشات ذبح : در قسمت جستجو، روی هریک موارد آورده در فرم، می توان جستجوی سریع، دقیق و ترکیبی انجام داد.

فیلم آموزش فرم جستجوی سفارشات ذبح 

 

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ارسال پیامک

 منوی ارسال پیامک زیر منوی اطلاعات اولیه:  در این گزینه تنظیمات اولیه مربوط به سامانه پیامک،...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور مشترکین

 امور مشترکین        زیر منوی اطلاعات پایه: لیست خیابان های تعریف شده نمایش داده می شود....

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی اطلاعات اولیه

 منوی اطلاعات اولیه:   در این فرم انواع دلایل حذف یک اشتراک یا قبض ، متن درج شده روی قبوض اشتراک...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور ماموران

امور ماموران زیرمنوی های لیست ماموران  :   (تعریف مامور جدید و ویرایش) ، اختصاص خیابان به...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی تاج گل

 منوی تاج گل       زیرمنوی اطلاعات پایه تاج گل و زیر منوی سفارشات  : ثبت تعاریف اولیه مانند...