آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی قبوض موردی

 منوی قبوض موردی

     زیر منوی  اطلاعات پایه:  در این قسمت اطلاعات مورد نیاز صدور قبض موردی  شامل تحویل گیرندگان، حساب ها، جزییات حساب، گروه کالا و کالا را وارد می کنیم و به هنگام صدور قبض از آن بهره می گیریم.

          فیلم آموزش فرم اطلاعات پایه

 

       زیر منوی لیست قبوض موردی: لیست قبوض موردی بر حسب کاربر، تاریخ صدور و وضعیت قابل فیلتر است، همچنین مشاهده جزییات، ایجاد قبض موردی و نمایش قبوض نیکوکار از این قسمت میسر است.

           فیلم آموزش فرم لیست قبوض موردی

 

       زیر منوی قبض موردی جدید : همان طور که از نامش مشخص است ایجاد یک قبض موردی در این فرم انجام می گیرد.

           فیلم آموزش فرم قبوض موردی جدید

 

       زیر منوی جزییات قبض: با ورود شماره قبض، تمام اطلاعات قبض نمایش داده می شود و امکان پرداخت یا ابطال قبض هم وجود دارد

            فیلم آموزش فرم جزییات قبض

 

      زیر منوی پرونده مامور تحویل: تمام امورات مربوط به مامور وصول اعم از قبوض، حسابها و واریزی ها در این قسمت ثبت شده است.

            فیلم آموزش فرم پرونده مامور تحویل

 

      زیر منوی پرداخت کنندگان: لیست افرادی که یکبار برای پرداخت قبوض موردی  به موسسه مراجعه کرده اند، نمایش داده می شود. نمایش قبوض نیکوکار هم داده می شود.

           فیلم آموزش فرم پرداخت کنندگان

 

      زیر منوی قبوض نیکوکار: با وارد کردن شماره نیکوکار تمام قبوض نیکوکار مشاهده می شود، نمایش جزییات بیشتر قبض و چاپ هم در همین منو وجود دارد.

            فیلم آموزش فرم قبوض نیکوکار 

 

       زیر منوی عملیات قبوض موردی: پس از اعمال فیلتر مورد نیاز بر روی قبوض موردی، می توان عملیات گروهی بر روی اطلاعات انجام داد.

            فیلم آموزش فرم عملیات قبوض موردی

 

       زیر منوی جستجوی قبوض: جستجوی روی قبوض  و نمایش قبض جستجو شده در این منو وجود دارد.

            فیلم آموزش فرم جستجوی قبوض

 

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ارسال پیامک

 منوی ارسال پیامک زیر منوی اطلاعات اولیه:  در این گزینه تنظیمات اولیه مربوط به سامانه پیامک،...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور مشترکین

 امور مشترکین        زیر منوی اطلاعات پایه: لیست خیابان های تعریف شده نمایش داده می شود....

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی اطلاعات اولیه

 منوی اطلاعات اولیه:   در این فرم انواع دلایل حذف یک اشتراک یا قبض ، متن درج شده روی قبوض اشتراک...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور ماموران

امور ماموران زیرمنوی های لیست ماموران  :   (تعریف مامور جدید و ویرایش) ، اختصاص خیابان به...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی تاج گل

 منوی تاج گل       زیرمنوی اطلاعات پایه تاج گل و زیر منوی سفارشات  : ثبت تعاریف اولیه مانند...