محصولات نرم افزاری

 • نرم افزار نیکوکاران

  28,800,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • شامل
 • نرم افزار مددجویان

  24,800,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • شامل
 • نرم افزار مدیریت جلسات

  6,000,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • شامل
 • نرم افزار همگام ساز SyncTools

  6,000,000

  سال
  سفارش دهید
 • نرم افزار مدیریت نیروی انسانی HRM

  2,000,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • شامل
 • نرم افزار دبیرخانه

  2,000,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • امکان استفاده به صورت چند کاربره - قابل نصب در شبکه (قابل انتخاب)
   یکسال پشتیبانی غیر حضوری رایگان
   سه ماه ضمانت بازگشت وجه بدون قید و شرط در صورت عدم رضایت
 • نرم افزار مدیریت و آرشیو اسناد

  2,000,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • امکان استفاده به صورت چند کاربره - قابل نصب در شبکه (قابل انتخاب)
   یکسال پشتیبانی غیر حضوری رایگان
   سه ماه ضمانت بازگشت وجه بدون قید و شرط در صورت عدم رضایت
 • نرم افزار مدیریت آموزشی

  1,000,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • شامل
 • نرم افزار بانک اطلاعات اشخاص

  2,000,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • امکان استفاده به صورت چند کاربره - قابل نصب در شبکه (قابل انتخاب)
   یکسال پشتیبانی غیر حضوری رایگان
   سه ماه ضمانت بازگشت وجه بدون قید و شرط در صورت عدم رضایت
 • نرم افزار بانک اطلاعات خانواده (شجره نامه)

  1,000,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • شامل