سبد خرید

مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
100 مگابایت - فضا : 100 مگابایت

پهنای باند : 1 گیگابایت در ماه

امكانات دامنه : یک عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


200 مگابایت - فضا : 200 مگابایت

پهنای باند : 1.5 گیگابایت در ماه

امكانات دامنه : یک عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


300 مگابایت - فضا : 300 مگابایت

پهنای باند : 2 گیگابایت در ماه

امكانات دامنه : یک عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


500 مگابایت - فضا : 500 مگابایت

پهنای باند : 4 گیگابایت در ماه

امكانات دامنه : یک عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


یک گیگابایت - فضا : یک گیگابایت

پهنای باند : 6 گیگابایت در ماه

امكانات دامنه : یک عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


دو گیگابایت - فضا : دو گیگابایت

پهنای باند : 8 گیگابایت در ماه

امكانات دامنه : یک عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


سه گیگابایت - فضا : سه گیگابایت

پهنای باند : 10 گیگابایت در ماه

امكانات دامنه : یک عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.225.32.164) وارد شده اید.