آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ارسال پیامک

 منوی ارسال پیامک

زیر منوی اطلاعات اولیه:  در این گزینه تنظیمات اولیه مربوط به سامانه پیامک، خطوطی که برای ارسال پیامک استفاده می شود و سطح دسترسی کاربران برنامه به این خطوط  و تنظیمات مربوط به متن پیامک تبریک تولد، نام خیریه به عنوان امضای پایین پیامک ها و تنظمیات ارسال یا عدم ارسال پیامک های اتوماتیک قابل انجام است.

 فیلم آموزش فرم اطلاعات اولیه

 

زیر منوی پیامک های ارسالی: پیامک های ارسال شده و منتظر تاییده ارسال، نمایش داده می شوند، همچنین به راحتی می توان گزارش پیامک های ارسالی را به کمک فیلترهای تعریف شده مانند نام کاربر، تاریخ ارسال، خط ارسال پیام، وضعیت ارسال و ... تهیه کرد.

فیلم آموزش فرم پیامک های ارسالی

 

زیر منوی ارسال پیامک تولد:  در این قسمت ، ابتدا تاریخ مورد نظرمان را وارد می کنیم و سپس به کمک فیلترهای موجود در فرم، برای نیکوکاران به تفکیک قسمتی که کمک کرده اند پیامک تولد ارسال می کنیم . به طور مثال: ارسال پیامک تولد برای افرادی که در تاریخ امروز به دنیا آمده اند و فقط قلک هدایا سفارش داده اند. 

فیلم اموزش فرم ارسال پیامک تولد

 

زیر منوی پیامک های تکی  : برای ارسال تست پیامک و قبل از ارسال به همه، می توان در این قسمت یک شماره مبایل وارد کرد و پیامک ارسال کنیم.

فیلم آموزش فرم پیامک های تکی 

 

زیر منوی ورود به سامانه ارسال پیامک :  با ورود به این گزینه می توانید از برنامه به طور مستقیم وارد سامانه پیامک خود شوید.

فیلم آموزش ورود به سامانه ارسال پیامک 

 

  • 1 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور مشترکین

 امور مشترکین        زیر منوی اطلاعات پایه: لیست خیابان های تعریف شده نمایش داده می شود....

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی اطلاعات اولیه

 منوی اطلاعات اولیه:   در این فرم انواع دلایل حذف یک اشتراک یا قبض ، متن درج شده روی قبوض اشتراک...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور ماموران

امور ماموران زیرمنوی های لیست ماموران  :   (تعریف مامور جدید و ویرایش) ، اختصاص خیابان به...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی تاج گل

 منوی تاج گل       زیرمنوی اطلاعات پایه تاج گل و زیر منوی سفارشات  : ثبت تعاریف اولیه مانند...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی قبوض موردی

 منوی قبوض موردی      زیر منوی  اطلاعات پایه:  در این قسمت اطلاعات مورد نیاز صدور قبض موردی...