آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور مشترکین

 امور مشترکین

       زیر منوی اطلاعات پایه: لیست خیابان های تعریف شده نمایش داده می شود.

             فیلم آموزش فرم لیست خیابان ها

 

       زیرمنوی لیست مشترکین : لیست مشترکین فعال و حذفی به تفکیک قابل گزارش است، همچنین امکان جستجو روی لیست موجود است ، امکان تشکیل پرونده جدید هم وجود دارد، همچنین لیست مشترکین حذفی موقت هم در دسترس است.

             فیلم آموزش فرم لیست مشترکین

      

       زیر منوی ثبت اشتراک جدید  : برای ثبت اشتراک جدید برای نیکوکاران از این فرم استفاده می کنیم. 

            فیلم آموزش فرم ثبت اشتراک جدید

          

          زیر منوی پرونده مشترک  : در این فرم، اطلاعات اولیه مشترک،قبوض مشترک، حساب کل و تمامی تغییراتی که پرونده داشته با ثبت کاربر تغییر دهنده ثبت می گردد، پرونده مشترک در سالهای گذشته هم در دسترس است.

              فیلم آموزش فرم پرونده مشترک

 

      زیر منوی پرونده مامور وصول  : تمامی اقدامات یک مامور وصول در این قسمت ثبت می شود این اقدامات شامل کل واریزی های مامور وصول، قبض هایی که به مامور وصول تحویل داده شده، مانده حساب مامور می باشد.

            فیلم آموزش فرم پرونده مامور وصول

 

      زیر منوی ایجاد قبوض  : برای ایجاد و چاپ قبوض به صورت فردی و گروهی ، به تفکیک خیابان، مامور و دوره امکان پذیر است.

          فیلم آموزش فرم ایجاد قبوض 

 

      زیر منوی عملیات قبوض : به کمک این فرم ابتدا طبق اطلاعات مورد نیازمان، قبوض را فیلتر می کنیم و سپس عملیات گروهی مانند اضافه کردن کلید واژه، ویژگی و گروه، یا حذف آنها، انتقال داده ها به اکسل و ارسال پیامک انجام می دهیم.

           فیلم آموزش فرم  عملیات قبوض

 

      زیر منوی عملیات مشترکین :  ابتدا مشترکین را طبق اطلاعاتی که می خواهیم به کمک فیلترهای نوع اشتراک، مامور ایجاد، شماره و مبلغ اشتراک، خیابان و شرح، تاریخ ثبت و تاریخ حذف، استخراج می کنیم و سپس، عملیات گروهی انجام می دهیم، همچنین عملیات مقایسه ای نیز قابل انجام است.

           فیلم آموزش فرم عملیات مشترکین

 

      زیر منوی جستجوی مشترکین 

           فیلم آموزش فرم جستجوی مشترکین

 

  • 1 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ارسال پیامک

 منوی ارسال پیامک زیر منوی اطلاعات اولیه:  در این گزینه تنظیمات اولیه مربوط به سامانه پیامک،...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی اطلاعات اولیه

 منوی اطلاعات اولیه:   در این فرم انواع دلایل حذف یک اشتراک یا قبض ، متن درج شده روی قبوض اشتراک...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور ماموران

امور ماموران زیرمنوی های لیست ماموران  :   (تعریف مامور جدید و ویرایش) ، اختصاص خیابان به...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی تاج گل

 منوی تاج گل       زیرمنوی اطلاعات پایه تاج گل و زیر منوی سفارشات  : ثبت تعاریف اولیه مانند...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی قبوض موردی

 منوی قبوض موردی      زیر منوی  اطلاعات پایه:  در این قسمت اطلاعات مورد نیاز صدور قبض موردی...