آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی تاج گل

 منوی تاج گل

      زیرمنوی اطلاعات پایه تاج گل و زیر منوی سفارشات  : ثبت تعاریف اولیه مانند اطلاعات مرحوم یا صاحب مجلس،مراسم ها، مکان ها،محصولات و نوع محصولات و مراسمو تنظیمات تاج گل در این قسمت انجام می گیرد.

           فیلم آموزش فرم اطلاعات پایه تاج گل و سفارشات

 

      زیر منوی جزییات قبض : با ثبت شماره سریال قبض، تمام اطلاعات قبض نمایش داده می شود، در صورتی که قبض قطعی نشده، قابل ویرایش است. 

           فیلم آموزش فرم جزییات قبض

 

      زیر منوی پرونده مامور تحویل  : کل مبالغ حساب مامور و کلیه قبوضی که برای مامور صادر شده و جمع وصولی و واریز حسابهاب مامور قابل مشاهده است و امکان پرداخت قبض،تکی و گروهی، ابطال قبض و ... نیز وجود دارد.

           فیلم آموزش فرم پرونده مامور تحویل

 

      زیر منوی سفارش دهندگان تاج گل : لیست افرادی که تاج گل سفارش داده اند قابل مشاهده است، همچنین کل قبوض و سفارش ناج گل نیکوکار هم می توان بررسی کرد.

          فیلم آموزش فرم سفارش دهندگان

 

      زیر منوی عملیات قبوض تاج گل  : فیلتر بر روی قبوض تاج گل بر اساس نام نیکوکار، وضعیت قبض، نحوه پرداخت و ... امکان پذیر است، همچنین عملیات گروهی مانند ارسال پیامک، انتقال  قبض به مامور دیگر، پرداخت و ابطال قبض و دسته بندی گروهی بر روی لیست فیلتر شده نیز قابل مشاهده است.

           فیلم آموزش فرم  عملیات قبوض تاج گل

 

      زیر منوی عملیات سفارشات تاج گل: در این فرم سفارشات تاج گل، برحسب فیلترهای سال، نیکوکار،نوع کالا و مراسم ، صاحب مجلس و ... می توان لیست دلخواه را استخراج کرد و سپس عملیات گروهی و دسته بندی گروهی روی آن انجام داد.

              فیلم آموزش فرم عملیات سفارشات تاج گل

 

      زیر منوی گزارش به صاحب مجلس: برای اطلاع به صاحب مجلس که چه تعداد، با چه مبالغی سفارش تاج گل داشته اند.

             فیلم آموزش فرم گزارش به صاحب مجلس

 

      زیر منوی جستجوی سفارشات تاج گل: 

              فیلم آموزش فرم جستجوی سفارشات تاج گل

 

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ارسال پیامک

 منوی ارسال پیامک زیر منوی اطلاعات اولیه:  در این گزینه تنظیمات اولیه مربوط به سامانه پیامک،...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور مشترکین

 امور مشترکین        زیر منوی اطلاعات پایه: لیست خیابان های تعریف شده نمایش داده می شود....

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی اطلاعات اولیه

 منوی اطلاعات اولیه:   در این فرم انواع دلایل حذف یک اشتراک یا قبض ، متن درج شده روی قبوض اشتراک...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور ماموران

امور ماموران زیرمنوی های لیست ماموران  :   (تعریف مامور جدید و ویرایش) ، اختصاص خیابان به...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی قبوض موردی

 منوی قبوض موردی      زیر منوی  اطلاعات پایه:  در این قسمت اطلاعات مورد نیاز صدور قبض موردی...