آموزش نرم افزار نیکوکاران - منوی امور نیکوکاران

فیلم های آموزش نرم افزار نیکوکاران

لطفاً برای دیدن فیلم های آموزشی نرم افزار نیکوکاران روی لینک های زیر کلیک کنید.


فیلم اجرای اولیه نرم افزار

نرم افزار نیکوکاران از منوهای زیر تشکیل شده که به ترتیب، توضیح خواهیم داد.

 

منوی نیکوکاران

     زیر منوی اطلاعات اولیه: قبل از ورود اطلاعات، موارد زیر را تعریف می کنیم و هنگام تشکیل پرونده نیکوکار، استفاده می کنیم.

          فیلم آموزش فرم  کلید واژه

          فیلم آموزش فرم گروه ها

          فیلم آموزش فرم ویژگی ها

          فیلم آموزش فرم   پیش وند-پس وند-میزان اهمیت

 

     زیر منوی لیست نیکوکاران: در این فرم نیکوکاران فعال،غیرفعال و یا هم نیکوکاران قابل گزارش هستند، همچنین از لیست نیکوکاران، به دلخواه، می توان پرونده نیکوکار را مشاهده نمود

              فیلم آموزش فرم لیست نیکوکاران

 

     زیر منوی پرونده نیکوکار:  این فرم پرونده نیکوکار را به طور کامل نمایش می دهد، امکان ویرایش اطلاعات و تغییر وضعیت نیکوکار از فعال به غیر فعال و برعکس وجود دارد.

           فیلم آموزش فرم پرونده نیکوکار

 

   زیر منوی نیکوکار جدید: نکته قابل توجه درباره تشکیل پرونده نیکوکار این است که اگر نیکوکار از نظر کاربر فعال بوده و از منوی امور نیکوکاران برایش تشکیل پرونده کامل انجام گیرد، وضعیت نیکوکار، فعال و اگر نیکوکارجدید از منوهای دیگر  ثبت شود، وضعیت غیرفعال بخود می گیرد. این تا زمانی است که به صلاحدید کاربر ، وضعیت آن از غیرفعال به فعال در آید.

          فیلم آموزش فرم نیکوکار جدید

 

     زیر منوی عملیات یکسازی:   در این قسمت ابتدا موارد مشابه را لیست می کند و درصورت تکراری بودن، به تایید کاربر، اطلاعات چند پرونده را ادغام می کند.

          فیلم آموزش فرم عملیات یکسان سازی

 

     زیر منوی عملیات نیکوکاران: در این قسمت ابتدا اطلاعات نیکوکار طبق نظر کاربر فیلتر  و گزارشگیری می شود، سپس به با توجه به نیاز کاربر، عملیات گروهی پیشرفته و کاربردی بر روی اطلاعات امکان پذیر است.

          فیلم آموزش فرم عملیات نیکوکاران

 

زیر منوی جستجوی نیکوکار: این نکته باید مد نظر باشد که برای جستجوی یک مورد، حداقل 5 کاراکتر باید وارد شود تا جستجوی اطلاعات میسر باشد.

          فیلم آموزش فرم جستجوی نیکوکار

 

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ارسال پیامک

 منوی ارسال پیامک زیر منوی اطلاعات اولیه:  در این گزینه تنظیمات اولیه مربوط به سامانه پیامک،...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور مشترکین

 امور مشترکین        زیر منوی اطلاعات پایه: لیست خیابان های تعریف شده نمایش داده می شود....

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی اطلاعات اولیه

 منوی اطلاعات اولیه:   در این فرم انواع دلایل حذف یک اشتراک یا قبض ، متن درج شده روی قبوض اشتراک...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور ماموران

امور ماموران زیرمنوی های لیست ماموران  :   (تعریف مامور جدید و ویرایش) ، اختصاص خیابان به...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی تاج گل

 منوی تاج گل       زیرمنوی اطلاعات پایه تاج گل و زیر منوی سفارشات  : ثبت تعاریف اولیه مانند...