هاست لينوكس داخلي

 • 100 مگابايت

  1,240,000

  سال
  سفارش دهید
  • 100 مگابایت فضا
  • 2 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • 200 مگابایت

  1,600,000

  سال
  سفارش دهید
  • 200 مگابایت فضا
  • 4 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • 300 مگابایت

  2,000,000

  سال
  سفارش دهید
  • 300 مگابایت فضا
  • 8 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • 500 مگابایت

  2,390,000

  سال
  سفارش دهید
  • 500 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • یک گیگابایت

  2,860,000

  سال
  سفارش دهید
  • یک گیگابایت فضا
  • 16 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • دو گیگابایت

  3,790,000

  سال
  سفارش دهید
  • دو گیگابایت فضا
  • 20 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • سه گیگابایت

  5,190,000

  سال
  سفارش دهید
  • سه گیگابایت فضا
  • 30 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • پنج گیگ

  6,950,000

  سال
  سفارش دهید
  • 5 گیگابایت فضا
  • 50 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال