مقالات

 آموزش رفع مشکل نصب افزونه و قالبهای ورد پرس

مشکل :هنگام نصب افزونه، قالب و یا به روز رسانی وردپرس، اطلاعات FTP از من می خواهد. اطلاعات را...