سبد خرید

مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
100 مگابايت - فضا : 100 مگابایت

پهنای باند : یک گیگابایت در ماه

امكانات دامنه : 1 عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


200 مگابايت - فضا : 200 مگابایت

پهنای باند : 1500 مگایايت در ماه

امكانات دامنه : 1 عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


300 مگابايت - فضا : 300 مگابایت

پهنای باند : 2 گیگابايت در ماه

امكانات دامنه : 1 عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


500 مگابايت - فضا : 500 مگابایت

پهنای باند : 4 گیگابایت در ماه

امكانات دامنه : 1 عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


يك گيگابايت - فضا : يك گيگابايت

پهنای باند : 6 گیگابایت در ماه

امكانات دامنه :1 عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


دو گيگابايت - فضا : دو گيگابايت

پهنای باند : هشت گيگابايت در ماه

امكانات دامنه : 1 عدد AddonDomain و ParkDomain

انتقال : انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود


Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.80.188.87) وارد شده اید.