آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی قلک هدایا

 قلک هدایا: در این منو تمامی مراحل قلک هدایا شامل ایجاد و تحویل قلک، تخلیه و شمارش  و صدور قبض ، همراه با کلیه عملیات مربوطه انجام می گیرد.

      زیر منوی اطلاعات پایه قلک

          فیلم آموزش فرم اطلاعات پایه قلک

 

      زیر منوی لیست قلک : در این منو لیست تمامی قلک ها مرتب شده است و طبق وضعیت و نوع قلک، قابل فیلتر است، پرونده قلک، ایجاد قلک جدید،ویرایش و حذف قلک هم در همین منو موجود است.

           فیلم آموزش فرم لیست قلک

 

      زیر منوی لیست تحویل گیرندگان قلک : لیست تحویل گیرندگان مشخص است و امکان ثبت تحویل گیرنده جدید و مشاهده پرونده تحویل گیرندگان وجود دارد.

           فیلم آموزش فرم لیست تحویل گیرندگان

 

      زیر منوی ثبت تحویل قلک :  در این فرم قلک را به یک نیکوکار تحویل می دهیم.

           فیلم آموزش فرم ثبت تحویل قلک

 

      زیر منوی پرونده قلک : پرونده قلک قال مشاهده است و امکان تحویل قلک به یک نیکوکار در این فرم امکان پذیر است.

           فیلم آموزش فرم پرونده قلک

 

      زیر منوی پرونده تحویل گیرنده : قلک هایی که نیکوکار تحویل گرفته و قبوضی که برای انی نیکوکار صادر شده است، قابل مشاهده است همچنین امکان تغییر وضعیت برای تحویل گیرنده به فعال و یا حذفی وجود دارد.

           فیلم آموزش فرم پرونده تحویل گیرنده

 

      زیر منوی پرونده مامور تخلیه قلک : پرونده مامور تخلیه نیز همانند مامور وصول، دارای جزییات حساب مامور، قبوض، واریزی ها و حساب مامور می شود.

           فیلم آموزش فرم پرونده مامور تخلیه

 

      زیرمنوی ایجاد قبوض تخلیه : در این فرم قبوض تخلیه مربوط به قلک ها را ایجاد و چاپ می کنیم.

           فیلم آموزش فرم ایجاد قبوض تخلیه

 

      زیر منوی شمارش قلک : در قسمت شمارش قلک، مبلغی که در قلک ها موجود است به تفکیک اسکناس خرد و کاغذی قابل تعریف است.

          فیلم آموزش فرم شمارش قلک

 

      زیر منوی عملیات تحویل گیرندگان : ابتدا به کمک فیلترهای موجود در فرم اطلاعات مورد نیاز را جدا می کنیم سپس عملیات دلخواه مان را روی اطلاعات انجام می دهیم.

            فیلم آموزش فرم عملیات تحویل گیرندگان

 

      زیر منوی عملیات قبوض تخلیه  : بر اساس سال، نوع قبض، دوره، مامور تخلیه، وضعیت می توان اطلاعات را فیلتر کرد و عملیاتی مانند ارسال پیامک گروهی، دسته بندی گروهی و ... را انجام داد .

           فیلم آموزش فرم عملیات قبوض تخلیه

 

      زیر منوی جستجوی اطلاعات قلک: جستجو بر حسب شماره، نوع و سریال قلک، شماره نیکوکار، نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده، تلفن تماس، خیابان و آدرس قابل انجام است.

           فیلم آموزش فرم جستجوی اطلاعات قلک

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ارسال پیامک

 منوی ارسال پیامک زیر منوی اطلاعات اولیه:  در این گزینه تنظیمات اولیه مربوط به سامانه پیامک،...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور مشترکین

 امور مشترکین        زیر منوی اطلاعات پایه: لیست خیابان های تعریف شده نمایش داده می شود....

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی اطلاعات اولیه

 منوی اطلاعات اولیه:   در این فرم انواع دلایل حذف یک اشتراک یا قبض ، متن درج شده روی قبوض اشتراک...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور ماموران

امور ماموران زیرمنوی های لیست ماموران  :   (تعریف مامور جدید و ویرایش) ، اختصاص خیابان به...

آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی تاج گل

 منوی تاج گل       زیرمنوی اطلاعات پایه تاج گل و زیر منوی سفارشات  : ثبت تعاریف اولیه مانند...