مقالات

 آموزش نرم افزار نیکوکاران - منوی امور نیکوکاران

فیلم های آموزش نرم افزار نیکوکاران لطفاً برای دیدن فیلم های آموزشی نرم افزار نیکوکاران روی لینک...

 آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ارسال پیامک

 منوی ارسال پیامک زیر منوی اطلاعات اولیه:  در این گزینه تنظیمات اولیه مربوط به سامانه پیامک،...

 آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی اطلاعات اولیه

 منوی اطلاعات اولیه:   در این فرم انواع دلایل حذف یک اشتراک یا قبض ، متن درج شده روی قبوض اشتراک...

 آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور ماموران

امور ماموران زیرمنوی های لیست ماموران  :   (تعریف مامور جدید و ویرایش) ، اختصاص خیابان به...

 آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی امور مشترکین

 امور مشترکین        زیر منوی اطلاعات پایه: لیست خیابان های تعریف شده نمایش داده می شود....

 آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی تاج گل

 منوی تاج گل       زیرمنوی اطلاعات پایه تاج گل و زیر منوی سفارشات  : ثبت تعاریف اولیه مانند...

 آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی ذبح

 منوی ذبح: در این منو عملیات ذبح از سفارش تا انجام بطور کامل پیگیری و انجام می شود. زیر منوی...

 آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی قبوض موردی

 منوی قبوض موردی      زیر منوی  اطلاعات پایه:  در این قسمت اطلاعات مورد نیاز صدور قبض موردی...

 آموزش نرم افزار نیکوکاران-منوی قلک هدایا

 قلک هدایا: در این منو تمامی مراحل قلک هدایا شامل ایجاد و تحویل قلک، تخلیه و شمارش  و صدور قبض ،...