هاست لينوكس خارجي

 • 100 مگابايت

  950,000

  سال
  سفارش دهید
  • 100 مگابایت فضا
  • 2 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • 200 مگابايت

  1,360,000

  سال
  سفارش دهید
  • 200 مگابایت فضا
  • 4 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود. انتقال
 • 300 مگابايت

  1,500,000

  سال
  سفارش دهید
  • 300 مگابایت فضا
  • 8 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • 500 مگابايت

  1,750,000

  سال
  سفارش دهید
  • 500 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • يك گيگابايت

  2,090,000

  سال
  سفارش دهید
  • يك گيگابايت فضا
  • 16 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • دو گيگابايت

  3,580,000

  سال
  سفارش دهید
  • دو گيگابايت فضا
  • 20 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • سه گیگابایت

  4,600,000

  سال
  سفارش دهید
  • سه گیگابایت فضا
  • 30 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال
 • پنج گیگابایت

  6,490,000

  سال
  سفارش دهید
  • ینج گیگابایت فضا
  • 50 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • AddonDomain و ParkDomain نامحدود امكانات دامنه
  • انتقال سایتهای شما رايگان انجام میشود انتقال